mar 04 2010

Hold ubuntu opdateret

Published by at 14:51 under Ubuntu

For at holde Ubunbtu opdateret til den nyeste version, gør følgende

Tryk Alt+F2

Skriv gnome-terminal tryk enter

Skriv

sudo dpkg –configure -a && sudo apt-get check -y && sudo apt-get autoremove -y –force-yes && sudo apt-get clean -y –force-yes && sudo rm -rf $HOME/.local/share/Trash/files && sudo rm -rf ~/.evolution/mail/local/folders.db && sudo find ~/.thumbnails -type f -exec rm {} \; && sudo rm -rf /var/log/*.gz && sudo updatedb && sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y –force-yes

eller kopier det og tryk SHIFT+CTRL+V i terminalen for at indsætte det og tryk enter.

Installer ekstra programmer – kig her

Det vigtigste  kør denne i terminalen

gpg –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv 2EBC26B60C5A2783 && gpg –export –armor 2EBC26B60C5A2783 | sudo apt-key add – && sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/`lsb_release -cs`.list –output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list; sudo apt-get -q update; sudo apt-get –yes -q –allow-unauthenticated install medibuntu-keyring; sudo apt-get -q update

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply